Επιστροφή στην λίστα ξεναγών
Tο προφίλ του ξεναγού είναι διαθέσιμο στις ακόλουθες γλώσσες:
Γερμανικά Αγγλικά

LIVIERATOU KONSTANTINA

Περιοχή διαμονής: Αθήνα
Γλώσσες: Γερμανικά, Αγγλικά, Ιταλικά
Τηλέφωνο: +30 6944859587
E-mail: konstantinaliwieratos@hotmail.co.uk

Επίσημη Ταυτότητα Διπλωματούχου Ξεναγού

Resume

Dr. Konstantina Liwieratos ( in Greek Livieratou) is a German speaking licensed guide in Greece since 1992 and has been leading tours throughout Greece itself, the Western Balkans, Albania and the Eastern Mediterranean Sea. More details on her curriculum are to be found in the site under her name www.konstantinaliwieratos.com.

Konstantina continues guiding groups and individual guests with the same enthusiasm as ever. Her double provenance (mother German, Father Greek) and her eloquent language ability allow her to link the two cultures for her clients' best understanding. She succeeds to transform tours and visits into vivid experiences, as she does not only 'explain' history and archaeology, but 'involves' her guests into everyday lifestyle, traditions, politics, economy, cuisine, music.Travelling or visiting with her, one dives into the city or country and feels what it means to be 'local'. Konstantina has a classical education and a long working experience which allow her a thorough and scientific accurate knowledge. On the same time she is her guests' encounter with the visiting place. In addition, Konstantina enjoys to share her passion for contemporary and modern art; she likes guiding guests through art galleries and exhibitions, especially on the occasion of Documenta 2017. 

Dr. Konstantina Liwieratos was raised in Athens, Greece. Between 1989 and 1992 she studied at the national Guides College Athens and after completing it she obtained the guide's national license. In addition to the cultural tours for groups and individuals, she is an expert in classical or specialised tours in Athens (see Tours).

Parallel to her work she obtained two BAs in Greek and German Philology (1989-1995) and in History, Archaeology and Art History (1995-1999) in Athens and Rome. Later she completed and published an MPhil and a PhD at University College London in the field of Heritage Management within tourism development. Her mother tongues are German and Greek, she speaks fluently English and Italian, good French and Spanish. Additionally she has participated in Congresses, she has published in international journals and she has worked as an archaeologist and as a consultant in heritage management and development projects. Since 2008 she is working as a consultant for the design of cultural tours in Greece and the Balkans. She travels extensively (in her free time and in small groups of friends) to different countries, which always inspired her for her own tours and gave her a cosmopolitan perspective of the world. 

Επίσημη Ταυτότητα Διπλωματούχου Ξεναγού

Κάντε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο

Δεν θα εμπιστευόσουν έναν γιατρό,
δάσκαλο ή οδηγό χωρίς άδεια.
Γιατί έναν ξεναγό;

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών Παγκόσμια Ομοσπονδίας Ξεναγών (W.F.T.G.A.) Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ξεναγών (F.E.G.)

Το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών βοηθά στην εξεύρεση των κατάλληλων ξεναγών, σε γλώσσα και εξειδίκευση, για τα προγράμματα Σχολείων, Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Οργανισμών καθώς και μεμονωμένων επισκεπτών.

info@tourist-guides.gr
+30.210-3220090