Το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών

Το 1925 ιδρύθηκε ο Σύλλογος Ελλήνων Ξεναγών, το πρώτο σωματείο επαγγελματιών ξεναγών της Ελλάδας που είχε έδρα την Αθήνα και εξυπηρετούσε την προώθηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και την εκπαίδευση των μελών του. Το 1957 ιδρύθηκε το Σωματείο Επαγγελματιών Ελλήνων Ξεναγών το οποίο μετονομάστηκε το 1962 σε Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών με τροποποίηση του Καταστατικού του, το οποίο παραμένει έκτοτε ως επί των πλείστων το ίδιο. Η ίδρυση του Σωματείου συνδέθηκε άρρηκτα με τη θεσμοθέτηση της Σχολής Ξεναγών, η οποία την ίδια εποχή καθιερώθηκε ως η βασική επαγγελματική σχολή με τακτική λειτουργία που παρείχε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση για την προετοιμασία διπλωματούχων επαγγελματιών ξεναγών, μια σύνδεση που παραμένει ισχυρή μέχρι και σήμερα. Ο σημαντικότερος νόμος που ορίζει το επάγγελμα του ξεναγού ψηφίστηκε το 1977, Νόμος 710, Παρ. Ξεναγοί. Ο νόμος αυτός καθορίζει το νομικό και θεσμικό πλαίσιο του ξεναγικού επαγγέλματος μέχρι σήμερα  με κάποιες τροποποιήσεις που θεωρήθηκαν απαραίτητες έτσι ώστε να ευθυγραμμιστεί ο Ελληνικός Νόμος περί Ξεναγών με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έδρα του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών είναι στην Αθήνα και ο σκοπός του είναι η προστασία κι η προώθηση των εργασιακών, οικονομικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών του, καθώς και η περαιτέρω επιμόρφωσή τους μέσα από τη διοργάνωση του Ετήσιου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου το οποίο έχει συμπληρώσει πάνω από 40 χρόνια, επιμορφωτικές εκδρομών, σεμιναρίων, επισκέψεων σε μουσεία και περιοδικές εκθέσεις. Με τη δράση του αυτή το σωματείο, πέρα από την ενίσχυση της συνοχής των μελών του δημιουργεί και ένα πλέγμα συνεργασίας με τους κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς όλης της χώρας με απώτερο στόχο την προώθηση της τουριστικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της Ελλάδας.

Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά τις αρχαιρεσίες της 9ης Δεκεμβρίου 2022 και τη συγκρότηση σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου που προέκυψε από αυτές, η σύσταση του Δ.Σ. του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών είναι η εξής:

Πρόεδρος: Μαρία Οικονομοπούλου (Τζέμμα)
Αντιπρόεδρος: Τόγκα Γεωργία
Γεν. Γραμματέας: Παπακωνσταντίνου Στυλιανός (Στέλιος)
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Ανδρουτσοπούλου Αθανασία (Νάνσυ)
Ταμίας: Ευδοκία Καραχάλιου (Εύη) 
Μέλη:
Γρίβα Κωνσταντίνα
Δρυμαλίτη Γεωργία (Ζέτα) 
Ζαχαροπούλου Ιωάννα
Φιλιππόγλου Ιωάννα Μαρία (Μαριάννα) 

Διεύθυνση:
Απόλλωνος 9α - 10557 Αθήνα

Τηλέφωνα:
+30.
210-3220090, +30.210-3229705

Φαξ:
 210-3239200

Email:
 info@tourist-guides.gr

ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ »

Κάντε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο

Δεν θα εμπιστευόσουν έναν γιατρό,
δάσκαλο ή οδηγό χωρίς άδεια.
Γιατί έναν ξεναγό;

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών Παγκόσμια Ομοσπονδίας Ξεναγών (W.F.T.G.A.) Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ξεναγών (F.E.G.)

Το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών βοηθά στην εξεύρεση των κατάλληλων ξεναγών, σε γλώσσα και εξειδίκευση, για τα προγράμματα Σχολείων, Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Οργανισμών καθώς και μεμονωμένων επισκεπτών.

info@tourist-guides.gr
+30.210-3220090