Ο νόμος

Σύμφωνα με το νόμο 710/1977 Περί ξεναγών, «Ξεναγός (εξηγητής) είναι ο συνοδεύων αλλοδαπούς ή ημεδαπούς περιηγητάς ή επισκέπτας της χώρας, καθοδηγών αυτούς και υποδεικνύων τα αξιοθέατα του τόπου, αρχαία ή ιστορικά μνημεία, καλλιτεχνικά έργα πάσης εποχής, επεξηγών εις αυτούς την σημασίαν αυτών, τον προορισμόν και την ιστορίαν των και παρέχων γενικωτέρας πληροφορίας περί της αρχαίας και της νεωτέρας Ελλάδος».

Άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος - Η Σχολή Ξεναγών

Η άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του Ξεναγού στην Ελλάδα αποκτάται μετά από υποχρεωτική και επιτυχή φοίτηση επί 4 εξάμηνα στις Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού.

Η Σχολή Ξεναγών είναι επαγγελματική σχολή που προσφέρει διετή εκπαίδευση για την εμπεριστατωμένη κατάρτιση των ξεναγών ώστε να είναι σε θέση να ξεναγήσουν τους επισκέπτες της Ελλάδας αναδεικνύοντας τον πλούσιο και πολύπλευρο πολιτισμό της. Λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και προσφέρει μαθήματα τα οποία, πέρα από τη βάση της ξεναγικής γνώσης που είναι η ιστορία και αρχαιολογία όλων των περιόδων, καλύπτει τις εξειδικευμένες ανάγκες του ξεναγικού επαγγέλματος, όπως είναι η Τεχνική Ξενάγησης και Επικοινωνίας, Τουριστική Νομοθεσία, Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού και Βιώσιμος Τουρισμός, Γεωγραφία, Οικολογία, Μυθολογία και Λαογραφία. Ως εκ τούτου. Με αυτά τα εφόδια, οι απόφοιτοι της Σχολής Ξεναγών μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πιο απαιτητικών επισκεπτών με τη βαθιά και πολύπλευρη γνώση τους. Η Σχολή Ξεναγών αποτελεί το θεμελιώδες και πλήρες εργαλείο που στηρίζει και τροφοδοτεί το επάγγελμα του ξεναγού αλλά και το οριοθετεί διαφοροποιώντας το από άλλα συγγενή επαγγέλματα όπως εκείνο του ιστορικού, του αρχαιολόγου ή του ιστορικού της τέχνης.

Η Σχολή Ξεναγών ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 1931 από τον ΕΟΤ, ο οποίος καθόρισε τη ρύθμιση της λειτουργίας του καθώς και το δικαίωμα να παρέχει στους απόφοιτούς της την ειδική επαγγελματική τους άδεια. Από το 1960, η Σχολή Ξεναγών λειτουργούσε τακτικά με ετήσια διάρκεια, ενώ τη δεκαετία του 1980 αναβαθμίστηκε περαιτέρω επεκτείνοντας τη διάρκειά της σε δύο έτη. To 1997 η Σχολή Ξεναγών βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Cedepof ως η καλύτερη επαγγελματική Σχολή όλης της Ευρώπης. Σήμερα, στην Ελλάδα λειτουργούν πέντε σχολές ξεναγών στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Κέρκυρα, τη Ρόδο και την Κρήτη​

Η φύση του επαγγέλματος

Η συμβολή του Διπλωματούχου Ξεναγού στην προβολή της Ελλάδας και του Ελληνικού Πολιτισμού εμπερικλείεται στη φύση του επαγγέλματός του, το οποίο παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά:

α) Προϋποθέτει την άριστη γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας ώστε να είναι δυνατή η άμεση επικοινωνία με τον ξένο επισκέπτη, τον οποίο ο Ξεναγός αναλαμβάνει να μυήσει στον ελληνικό πολιτισμό, να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματά του, να εξηγήσει την ιστορία, την τέχνη αλλά και να συνδέσει το μακρινό παρελθόν με την Ελλάδα του σήμερα.

β) Προϋποθέτει ευρεία και βαθιά γνώση, όχι μόνο της ιστορίας, της παράδοσης και της τέχνης, αλλά και των κοινωνικών δομών και του γεωπολιτικού πλαισίου που τις δημιούργησαν. Τη γνώση αποκτούν οι ξεναγοί τόσο στη διάρκεια των σπουδών τους στη Σχολή Ξεναγών, όσο και με πολλή προσωπική μελέτη και παρακολούθηση ετήσιων επιμορφωτικών σεμιναρίων που οργανώνονται από το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών.

γ) Προϋποθέτει μεγάλη διακριτικότητα αλλά και διπλωματία κατά την προσέγγιση εθνικών ζητημάτων, χωρίς πατριωτικές εξάρσεις αλλά με σεβασμό προς την ιστορική αλήθεια, προβάλλοντας τα συμφέροντα της Ελλάδας και την συμβολή του ελληνικού πολιτισμού στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.

Για μισή ή μια ημέρα, αλλά και για όσες μέρες ορίζει το πρόγραμμα, ο ξεναγός ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ τους επισκέπτες με την πλήρη σημασία της λέξης, δημιουργώντας σχέση φιλίας και εμπιστοσύνης και καθιστώντας τους φίλους της Ελλάδας.

Καθώς μάλιστα συχνά είναι και ο αποδέκτης των σχολίων και των εντυπώσεων των ξένων, αποτελεί τον συνδετικό κρίκο της χώρας μας με αυτούς, καλείται δε να λύσει παρεξηγήσεις και παρερμηνεύσεις που θα μπορούσαν να δυσφημίσουν την Ελλάδα διεθνώς.

δ) Κατά τις διαδρομές για την μετάβαση από τον έναν χώρο στον άλλον ο ξεναγός παρέχει ποικίλες πληροφορίες για το κλίμα, την μορφολογία του εδάφους τη χλωρίδα, την πανίδα, αλλά και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και την οικονομία της χώρας. Προωθεί και παρουσιάζει τα ελληνικά προϊόντα, περιγράφει κι άλλες περιοχές της χώρας, προσπαθώντας να προσελκύσει το ενδιαφέρον των ξένων για ένα δεύτερο ή τρίτο ταξίδι στην Ελλάδα. Παρουσιάζει την ελληνική γλώσσα, αποκαλύπτοντας στους επισκέπτες τις αμέτρητες ελληνικές λέξεις που χρησιμοποιούν στη γλώσσα τους. Μιλά για την ελληνική μουσική αλλά και για την ελληνική κουζίνα.

Εν ολίγοις ζωντανεύει την ιστορία του τόπου, ενώ η βιωματική σχέση του με την Ελλάδα καθιστά τον ξεναγό, στα μάτια των ξένων, «τον άνθρωπο που γνωρίζουν καλύτερα στην Ελλάδα, έναν πρεσβευτή εντός των ορίων της χώρας».

Διεύθυνση:
Απόλλωνος 9α - 10557 Αθήνα

Τηλέφωνα:
+30.
210-3220090, +30.210-3229705

Φαξ:
 210-3239200

Email:
 info@tourist-guides.gr

ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ »

1500+

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΞΕΝΑΓΟΙ

28

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

96

ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Κάντε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο

Δεν θα εμπιστευόσουν έναν γιατρό,
δάσκαλο ή οδηγό χωρίς άδεια.
Γιατί έναν ξεναγό;

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών Παγκόσμια Ομοσπονδίας Ξεναγών (W.F.T.G.A.) Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ξεναγών (F.E.G.)

Το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών βοηθά στην εξεύρεση των κατάλληλων ξεναγών, σε γλώσσα και εξειδίκευση, για τα προγράμματα Σχολείων, Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Οργανισμών καθώς και μεμονωμένων επισκεπτών.

info@tourist-guides.gr
+30.210-3220090