Επιστροφή στην λίστα ξεναγών
Tο προφίλ του ξεναγού είναι διαθέσιμο στις ακόλουθες γλώσσες:
Ιταλικά Αγγλικά

ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Περιοχή διαμονής: Αθήνα
Γλώσσες: Ιταλικά, Αγγλικά
Τηλέφωνο: +30 6946-998139
E-mail: ant197932@yahoo.it

Επίσημη Ταυτότητα Διπλωματούχου Ξεναγού

Italiano

Mi chiamo Antonis ,sono greco e negli ultimi 15 anni ho vissuto tra Roma e Atene . Ho conseguito la laurea in Conservazione dei Beni  Culturali  in Italia e successivamente la laurea in Archeologia e Storia dell'Arte presso l'Universita' di Atene in Grecia. Dal 2016 ,dopo aver conseguito la licenza, lavoro come guida turistica ad Atene. Mi ritengo fortunato nell'essere riuscito a far coincidere l miei interessi e il mio bagaglio culturale con la mia professione . La passione , dimostrata anche dai miei studi, per l'arte e la storia delle civiltà antiche mi pone come obiettivo di trasmetterla ai miei clienti  al fine di far loro scoprire la vera bellezza della città di Atene . Naturalmente fornendo anche giusti consigli e informazioni affinché la loro permanenza possa essere il più possibile piacevole e costruttiva.

 

English

My name is Antonis, I am Greek and the last 15 years I live among Rome and Athens. I had fully achieved the bachelor's degree in Cultural Heritage Preservation in Italy and successively the bachelor's degree in Archaeology and Art History in the University of Athens in Greece. Since  2016, after obtained the licence, I have been working  as tourist guide in Athens. I think I am pretty lucky  that I've managed to coincide my interests and my cultural background with my profession. The passion, demonstrated even from my studies, for art and history of ancient civilizations sets as my objective to transmit it to my clients, in order to help them  discover the real beauty of the city of Athens.

Certainly, I am  always trying to do my best and provide to my guests  righteous counsels and information for a pleasant and constructive stay in Athens.

 

Contact

Email: ant197932@yahoo.it
Telephone: 0030 6946-998139

  

 

 

 

 

Επίσημη Ταυτότητα Διπλωματούχου Ξεναγού

Κάντε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο

Δεν θα εμπιστευόσουν έναν γιατρό,
δάσκαλο ή οδηγό χωρίς άδεια.
Γιατί έναν ξεναγό;

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών Παγκόσμια Ομοσπονδίας Ξεναγών (W.F.T.G.A.) Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ξεναγών (F.E.G.)

Το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών βοηθά στην εξεύρεση των κατάλληλων ξεναγών, σε γλώσσα και εξειδίκευση, για τα προγράμματα Σχολείων, Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Οργανισμών καθώς και μεμονωμένων επισκεπτών.

info@tourist-guides.gr
+30.210-3220090